Sanácia betónov, betónovej výstuže, opravy mostných ríms, podhľadov, pilierov, oporných múrov, opravy a údržba obkladaných svahov, opravy konštrukčných vrstiev inžinierskych objektov.