Údržba mostných ložísk, čistenie objektov, zametanie, čistenie odvodňovacích sústav, dilatacií, odstraňovanie náletov, kosenie, rôzne drobné opravy podľa potreby.