Športový klub IAMES Bratislava
Čajakova 21
811 05 Bratislava 1

 

predseda ŠK IAMES Bratislava
Jaroslav Oršula tel./fax +421/2/5249 71 53
 
riaditež ŠK IAMES Bratislava
Mgr. Marian Oršula orsula@imm.sk tel./fax +421/2/5245 11 82
 
výkonný riaditež hospodárskych činností
Ing. Mario Hanusek hanusek@imm.sk tel./fax +421/2/5245 11 82

 

Ponuka prác

 

spracovanie cenových ponúk
Ing. Henrieta Skákalová skakalova@imm.sk tel./fax +421/2/5263 5602