Odstraňujeme nápisy zo všetkých druhov povrchov a aplikujeme aj ochranu pred graffity.