Športový klub IAMES Bratislava už od začiatku svojho vzniku financuje športovú činnosť svojich členov prevažne zo zdrojov, ktoré vytvára vlastnou hospodárskou činnosťou.

Začínali sme výškovými prácami, ktoré nám boli prirodzene najbližšie. Za obdobie dlhšie ako 35 rokov sme však našu činnosť podstatne rozšírili, získali sme množstvo skúseností. Zvládli sme mnoho nových technológií a v neposlednom rade sa aj zoznam nami vykonaných referenčných prác rozrástol o práce vykonané pre firmy so zvučným menom.

Všetky nami ponúkané práce zabezpečujeme zaškolenými odborníkmi. Používame certifikované materiály a technológie s ktorými máme bohaté skúsenosti. Vlastníme kompletné technické a  strojné vybavenie potrebné na vykonávanie ponúkaných prác.

plagat_vhc.jpg