Na činnosť našich telesne postihnutých športovcov môžete prispieť 2% z podielu zaplatenej Vašej dane.
Číslo účtu: 662 291 0030 / 1111
Ďakujeme za pomoc.