Referencie športového klubu IAMES Bratislava

 • Nový most Bratislava - revízia a náter lán, priečle a pylónov, náter podhľadu, náter vnútra trámu, opravy a rekonštrukcie schodísk
 • Starý most  Bratislava - náter a zosilnenie nosných častí, náter podhľadu, výmena mostovky na chodníku pre peších, špárovanie pylónov
 • kontrola a údržba ložísk mostov v Bratislave
 • oprava, výmena a nátery zábradlí a zvodidiel
 • oprava a rekonštrukcie schodísk na mostoch a lávkach pre peších
 • nátery TV vysielačov Kamzík a B. Bystrica
 • náter podhľadu zimný štadión v Bratislave
 • náter stožiarov umelého osvetlenia na futbalových štadiónoch
 • nátery fasád a stien, škárovanie panelových domov
 • nátery konštrukcií cestných a železničných mostov
 • pomocné geodetické práce na celom území SR, osádzanie geodetických bodov
 • sanácia svahov proti zosuvu pre ŽSR
 • stavba dreveného mostného objektu na Železnej studničke, stavba
 • stavba monolitického priepustu na Peknej ceste v Bratislave
 • orezávanie stromov, odstraňovanie rudeálneho porastu
 • odstraňovanie nápisov a kresieb „grafity" 
 • údržba a čistenie podchodov a inžinierskych objektov
 • monitoring inžinierskych objektov
 • Prístavný most - montáž potrubia odvodnenie D-5
 • Most Lafranconi Bratislava - oprava svahov
 • mosty Bajkalská Ružinovská, Popradská nad Malým Dunajom - sanácia betónov
 • stavebné práce , montáž potrubia na odvádzanie dažďovej vody v Novom moste v Bratislava