Športový klub IAMES Bratislava bol založený v roku 1967. Hlavným zameraním klubu bolo športové horolezectvo. Zakladateľmi klubu boli Tibor Šurka a Jaroslav Oršula.


PREHĽAD NAJVÝZNAMNEJŠÍCH EXPEDÍCIÍ KTORÉ SME USKUTOČNILI (vedúci expedícií):


1969 HINDU-KUSH ISTOR-O-NAL 7.300m Tibor. Šurka
1971 NEPAL EXC.GEOGRAPHIQUE Dr. František Kele, CSc.
1971 CORSICA EXC.GEOGRAPHIQUE Tibor Šurka
1972 NORVÉGE LOFFOTEN Jaro Oršula
1973 ALGÉRIE HOGGAR Ing. Alojz Halás
1974 HINDU-KUSH NOSHAQ 7.500m Tibor Šurka
1976 SUDAN EXC.GEOGRAPHIQUE Dr. František Kele, CSc.
1977 PAMIR PIC LENIN 7.123m oddielová akcia
1977 TANZANIA KIBO 5.900m Jaro Oršula
1978 HIMALAYA NANGA PARBAT N. 7.816m Marian Šajnoha
1979 AMERIQUE DU SUD ACONCAGUA 6.900m Tibor Šurka
1982 PAMIR PIK KOMUNIZMU 7.496m oddielová akcia
1983 ALGERIE HOGGAR Jaro Oršula
1986 ALJASKA Mt. McKinley 5.934m Jaro Oršula
1986 ALGERIE HOGGAR Dr. František Kele, CSc.
1984 HIMALAYA EVEREST 8.848m Dr. František Kele, CSc.
1988 HIMALAYA LHOTSE 8.501m, EVEREST 8.848m Ing. Ivan Fiala

     Mimo týchto hlavných  akcií bolo realizovaných desiatky menších výjazdov do hôr na všetky  kontinenty. Mnohí členovia nášho horolezeckého oddielu boli aj členmi reprezentačných výberov federálneho horolezeckého zväzu. (Fiala, Becík, Bôžik, Demján, Ferancová, Belica, Karhordó, Šimunič, Valovič). Títo horolezci sa zúčastňovali federálnych expedícií.

     Prínosom  naších  akcií bola úzka spolupráca s filmármi, jako aj so skupinami vedeckých pracovníokov, ktorí sa expedícii zúčastňovali. Horolezci pomáhali vedcom zberom materialov, ako aj doprovodom vo vyšších nadmorských výškach. Vyše dve desaťročia sme spolupracovali so Sekciou pre výskum vysokých pohorí pri SAV.

     Rozvojovom  športových  aktivít, hlavne  expedičného  horolezectva,  narastali  aj finančné požiadavky na pokrytie uvedených cieľov.
Už v  roku 1971 sme pri ŠK IAMES Bratislava založili oddelenie hospodárskych
činností, so zameraním na výškové práce s použitím horolezeckej techniky. V súčasnosti toto oddelenie predstavuje tím pracovníkov
a horolezcov s bohatými skúsenosťami pri prácach vo výške a s priemyselným lezením. Už niekoľko rokov vykonávame údržbu a opravy mostov a iných inžinierskych objektov.

     Za tri desaťročia činnosti sme vykonávali  opravy a údržbu  na  Novom  moste v Bratislave  vrátane kontroly a náterov lán, televíznych vysielačov, stožiarov vysokého napätia, na stožiaroch so signalizáciou pre leteckú dopravu, nátery železničných a cestných mostov, montáž a demontáž vzduchotechnických potrubí a komínov, nátery podhľadov zimných štadiónov, stožiarov umelého osvetlenia v športových areáloch,špárovanie, nátery a zatepľovanie stien panelových domov, nátery priemyselných komínov, čistenie a sanovanie svahov proti zosunu nad cestami a železničnými traťami, montáže ľahkých oceľových konštrukcií pre reklamné  a  firemné   označenie,  pomocné  geodetické  práce, stabilizáciu  geodetických   bodov   na   nedostupných   miestach,  montáž  a  demontáž zvodidiel, výrobu
a opravu mostných zábradlí vrátane zváračských prác, komplexnú údržbu a opravy mostov a inžinierskych objektov, výstavbu malých mostných objektov.

     Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa športový klub rozrastal o ďalšie športové a rekreačné odvetvia. V roku 1989 mal klub viac ako 900 členov, ktorí boli začlenení do oddielov: horolezeckého, zjazdového lyžovania, triatlonového oddielu, kulturistiky a silového trojboja, ľahkej atletiky, volejbalu a oddiellu telesne postihnutých športovcov.

     V  súčasnosti klub združuje a stará sa o svojich členov, ktorí sa realizujú v rekreačnej forme horolezeckej, lyžiarskej, turistickej a cestovateľskej aktivite.

     Plne zastrešujeme činnosť oddielu telesne postihnutých športovcov - plavecký oddiel, členovia ktorého už viac rokovdosahujú mimoriadne športové výsledky. Podrobnosti o činnosti a výsledkoch nájdete v prílohách tejto stránky.