Plavecký oddiel
telesne postihnutých športovcov
ŠK IAMES Bratislava

O nás
Kontakty
Pravidlá plávania
Súťažný poriadok
Klasifikácie:
 - medzinárodné pravidlá
 - domáce pravidlá

Športový kalendár 
 - propozície
 - výsledky

Zoznam registrovaných plavcov
Galéria športovcov

Naše úspechy
Ohlasy
Naši sponzori
Dôležité prepojenia:
- IPC
- IPC plávania
- SZTPŠ
- SNŠSŠ
- SPV