Montáž a demontáž reklamných panelov, umývanie presklených fasád, nátery fasád, opravy stykov panelových domov, iné opravy a údržba.